Ministerie verdoezelt zware misdrijven door asielzoekers

Bij het vrijgeven van cijfers over het aantal misdrijven dat asielzoekers in ons land plegen, zijn zedenmisdrijven, zware mishandelingen en (pogingen) van moord en doodslag weggeschreven onder het kopje ‘overige’.

Eerder deze week gaf staatssecretaris Mark Harbers (Asiel, VVD) politiecijfers vrij van de criminaliteit die asielzoekers plegen, maar deze vormen van criminaliteit bleven daarin onbenoemd.

Dit kwam omdat ze zijn weggezet onder de noemer ‘overige’. Vanuit de Tweede Kamer klinken woedende reacties, nu De Telegraaf bij de politie is nagegaan dat daaronder dus ook zeer ernstige misdrijven blijken te vallen. PVV-leider Geert Wilders zegt dat op die manier ‘zware misdaden door asielzoekers zijn verdoezeld’ door het ministerie. Ook de SP is kritisch en wil opheldering van Harbers.

Het gaat in ieder geval om 79 zedenmisdrijven, 51 zware mishandelingen en 31 verdenkingen van (poging) moord en doodslag.

Schuldvraag

Het ministerie en de politie lijken naar elkaar te wijzen als het gaat om de vraag waarom die misdrijven niet explicieter zijn genoemd. Op het departement van Harbers wordt gesteld dat het om ‘niet bewezen zaken‘ zou gaan en dat het overzicht ook niet onuitputtelijk lang moest worden. Evenwel was het uiteindelijke overzicht niet meer dan één kolom op een half A4 in een rapport van dik 50 pagina’s.

Een woordvoerder van het ministerie kon vanochtend nog niet reageren.

Pijnlijk

Voor het ministerie is het uiterst pijnlijk dat het nu onder vuur komt over de cijfers, omdat het met het openbaren van het aantal misdrijven juist openheid wilde geven na kritiek dat zulke gegevens over misdaad door asielzoekers niet beschikbaar was.

Uit de rapportage bleek dat de politie vorig jaar ruim 12 keer dag moest uitrukken voor een misdrijf waarbij een asielzoeker betrokken was. In totaal werd de politie 4600 keer ingeschakeld. Het ging vaak om winkeldiefstal of zakkenrollerij, maar ook om mishandelingen, bedreigingen en vernielingen.

Van alle zaken kwam ongeveer de helft bij het Openbaar Ministerie terecht (2610 strafbare feiten), vooral de diefstallen. Het gaat in totaal om 1710 personen, een groot aantal had dus meerdere misdaden op zijn geweten.

Opheldering

Vanuit de Tweede Kamer komen verbolgen reacties. CDA-Kamerlid Madeleine Van Toorenburg heeft opheldering gevraagd aan Harbers. Zij wijst erop dat er al eens eerder ophef was rond een rapport van het ministerie over misdrijven rond asielcentra. ,,Ook toen zijn we om de tuin geleid door onderzoeken waaruit zou blijken dat het allemaal wel meeviel. Die analyse klopte ook niet omdat veel buiten beschouwing was gelaten. Dit vereist opheldering. Ik heb een debataanvraag ingediend omdat we alleen aan de hand van volledige en eerlijke cijfers beleid kunnen maken.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt het ‘pijnlijk’ dat het ministerie niet eerder alle cijfers heeft overlegd. ,,Ik zal Harbers daarover op het matje roepen. De Kamer moet alle informatie hebben voor de juiste aanpak van criminele asielzoekers. Dat is nodig om het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in stand te houden.”
Ook PVV’er Sietse Fritsma vindt dat ‘feiten worden weggepoetst’. ,,Dit kabinet wil mensen doen geloven dat het allemaal wel meevalt met de gevolgen van de migratie. Dat is pure misleiding. Ook het onvermogen om daders aan te pakken wordt zo verdoezeld.”

Bron: AD